Pasirinkite privalomąjį mokymą:

Dėmesio! Turite pasirinkti mokymo programą!
Sveikinam! Jūsų duomenys sėkmingai išsaugoti.
Paieška pagal veiklos srities pavadinimą:
Kodas Veiklos srities pavadinimas Mokymo programų pavadinimai ir kodai
003Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

005Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PG)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

006Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

007Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H1)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

008Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H2))

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

009Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H3)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

010Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H4)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

011Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H5)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

012Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

013Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H6)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

014Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

015AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

016Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H7)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

017Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H1)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

018Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H8)

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

019Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H9)

020Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais). Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys bei netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai mokomi ir atestuojami pagal HBB programą. Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai mokomi ir atestuojami pagal H10 programą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HBB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H10)

021Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 m. ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H11)

022Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H12)

023Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H13)

024Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H14)

NMAsmenys, siekiantys atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (H15-NM)

A1Mokymas skirtas medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (A1)

A2Pilnamečių asmenų, kuriems teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus yra paskirta administracinio poveikio priemonė - įpareigojimas dalyvauti Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programoje, mokymas Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (A2)